Golongan Miskin Terus Hadapi Cabaran Sepanjang Jalan

Sejak merdeka hampir 70 tahun yang lepas, ekonomi Malaysia telah merekodkan purata kadar pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, iaitu sebanyak 6.1% antara tahun 1961 dan 2022. Perkembangan ekonomi ini telah membawa impak yang positif kepada negara dan juga rakyat. Ia dapat dilihat pada peningkatan taraf hidup rakyat yang dicapai menerusi akses kepada perkhidmatan-perkhidmatan asas seperti kesihatan dan pendidikan yang mana telah memberikan peluang mobiliti sosial yang sangat signifikan. 

Teruskan baca

Mengapa Keputusan Membenarkan Graduan Asing Bekerja Akan Memburukkan Lagi Nasib Graduan Tempatan?

Hubungan antara buruh dan pembangunan ekonomi adalah sangat berkait rapat. Tenaga kerja yang mahir, di samping penggunaan kaedah pengeluaran yang berintensifkan modal, adalah diperlukan untuk memacu pembangunan ekonomi dengan lebih produktif. Kebergantungan yang tinggi terhadap kaedah pengeluaran tradisional yang berintensifkan buruh, terutamanya tenaga buruh berkemahiran rendah, hanyalah akan menyebabkan ekonomi negara tidak berjaya berkembang ke potensi yang sebenar. 

Teruskan baca

Pemansuhan Pencen Penjawat Awam – Perjalanan Panjang Yang Penuh Kontroversi

Skim Pencen Perkhidmatan Awam yang wujud di Malaysia pada hari ini merupakan sebuah model yang diwarisi daripada UK. Menurut rekod sejarah, sistem pencen telah mula digubal di Parlimen UK pada tahun 1810. Sistem tersebut kemudiannya telah diperkenalkan di negara-negara koloni yang dijajah British seperti Malaysia, Bahrain dan India yang terus mengamalkan sistem ini selepas mencapai kemerdekaan. 

Teruskan baca