Pengenalan MRSM Berbayar Bakal Tingkatkan Jurang Kelas Antara Pelajar

Akses pendidikan yang berkualiti sewajarnya dikongsi secara adil antara semua pelajar di Malaysia bagi memastikan tiada siapa yang tercicir. Peluang pendidikan yang saksama berpotensi untuk membuka pintu agar isu-isu sosial di negara ini seperti kemiskinan dan jurang kekayaan dapat dikurangkan. Ini terutamanya selepas semakin ramai penduduk Malaysia jatuh miskin disebabkan pandemik Covid-19, lantas menyebabkan jurang kekayaan semakin melebar.

Read more

Ekonomi 101: Tiga Faktor Utama Mempengaruhi Turun Naik Nilai Ringgit

Antara isu ekonomi yang kadang kala mendapat tumpuan umum secara ‘bermusim’ ialah turun naik nilai matawang ringgit. Bagi perniagaan-perniagaan yang bergantung besar kepada aktiviti import atau eksport, turun naik nilai ringgit berbanding dolar AS akan menentukan prestasi keuntungan mereka. Begitu juga dengan para pelabur, mereka sering memerhati rapat pergerakan ringgit bagi menentukan keputusan pelaburan yang ingin dibuat kelak.

Read more