Benarkah Gaji Minimum Tingkatkan Pengangguran & Inflasi?

Keluk permintaan dan penawaran merupakan antara pelajaran yang pertama diajar di dalam kelas ekonomi. Guru di sekolah mahupun pensyarah di universiti akan menerangkan bahawa titik pertembungan diantara kedua-dua garisan tersebut akan merupakan harga dan kuantiti yang dipersetujui oleh pasaran. Di dalam membicarakan isu gaji minimum, graf yang serupa juga digunakan bagi menggambarkan situasi apabila pemerintah…

Teruskan baca