Tubuhkan DanaRumah Untuk Selamatkan Rakyat Malaysia

Share it

Pada tahun 1999, kerajaan Malaysia menubuhkan Danaharta, sebuah syarikat bertujuan khas (Special Purpose Vehicle-SPV) bertujuan untuk mengambil-alih pinjaman bermasalah (Non-Performing Loan – NPL) dari institusi kewangan di Malaysia. Danaharta mengeluarkan bon yang dijamin kerajaan, dan diberikan kepada institusi kewangan tersebut termasuk suntikan modal oleh kerajaan.

Ini membolehkan institusi kewangan yang nazak ketika itu bernafas, dan diselamatkan dari kerugian teruk lantaran NPL yang tinggi. Secara mudahnya, kerajaan menyediakan kemudahan kewangan kepada institusi kewangan bagi mengelakkan mereka berdepan masalah, dan memberi ruang untuk institusi kewangan ini memperbaiki kewangan mereka.

Melihat situasi semasa kesan dari penularan wabak Covid-19, kami berpandangan kerajaan wajib menubuhkan sebuah SPV bagi membantu rakyat marhaen. Dengan jangkaan begitu ramai yang telah, sedang dan akan hilang pekerjaan dan sumber pendapatan, sudah pasti ramai yang bakal berdepan kesusahan membayar ansuran bulanan rumah mereka.
Program yang kami namakan DanaRumah ini bersifat pembiayaan terbalik (reverse mortgage). Secara mudahnya:

1. Kerajaan menubuhkan DanaRumah.

2. DanaRumah akan membuat bayaran bulanan bagi mereka yang tidak mampu membayar ansuran bulanan kepada bank (dengan potongan diskaun daripada bank), dengan tempoh masa maksima 4 tahun (jangkaan konservatif untuk ekonomi pulih sekitar 3 tahun).

3. Apabila pemilik rumah sudah mempunyai pendapatan yang stabil nanti, pemilik akan membuat pembayaran seperti biasa kepada bank. Dalam masa yang sama, pemilik juga perlu membayar ansuran kepada DanaRumah (dibahagikan kepada maksima 10 tahun dengan kadar keuntungan/faedah yang rendah).

4. Jika pemilik berhasrat untuk menjual rumah yang dibiayai Dana Rumah, DanaRumah akan mempunyai bahagian daripada ekuiti yang dijual, tertakluk kepada jumlah pembiayaan yang disediakan DanaRumah.

5. Pembiayaan ini terpakai hanya untuk sebuah rumah (rumah pertama). Rumah ini mesti bernilai RM450 ribu dan ke bawah di Lembah Klang, RM300 ribu dan ke bawah di bandar-bandar utama, dan RM200 ribu dan ke bawah di kawasan luar bandar.

6. Sekiranya ada pemilik rumah yang di luar kategori (contohnya nilai rumah RM500 ribu) tetapi ingin turut serta dalam program ini, pemilik harus bersetuju menurunkan nilai rumah ke ambang yang ditetapkan. Ataupun, pemilik perlu membenarkan DanaRumah mengambil bahagian dalam ekuiti secara pertambahan penyertaan (Increasing Musharakah – Reverse Musharakah Mutanaqisah). Ini membolehkan DanaRumah mendapat keuntungan sekiranya ada penambahan nilai nanti. Namun tujuan asalnya haruslah untuk mengawal harga rumah.

Secara umumnya, program ini menyasarkan untuk membantu golongan terbawah (B70) yang mungkin berdepan masalah kewangan sementara. Dengan adanya program ini, pemilik rumah akan bebas dari tekanan kemungkinan rumah dilelong pada harga yang rendah, yang akan terus menambah beban hutang mereka.

Dengan ada kebarangkalian harga rumah akan meningkat dalam beberapa tahun yang mendatang, risiko untuk program ini adalah agak rendah. Jika pemilik gagal membayar ansuran dalam tempoh 5 tahun, DanaRumah boleh membayar baki pinjaman kepada bank dan mengambilalih rumah tersebut. Rumah itu dapat dijual pada nilai semasa, yang memungkinkan pemilik asal mendapat sedikit keuntungan dan bebas dari tekanan hutang.

Dr Mohd Ariff merupakan pemegang ijazah kedoktoran Kewangan Islam dari INCEIF dan telah melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai isu rumah mampu milik di Malaysia