” Polisi Hanya Boleh Jual Ekuiti Kepada Bumiputera Satu Langkah Bunuh Diri Kepada Ekonomi Orang Melayu ” – Dr Muhammed Abdul Khalid

Ahli ekonomi, Dr Muhammed Abdul Khalid berpendapat dasar untuk mengehadkan penjualan ekuiti Bumiputera hanya kepada Bumiputera sebagai satu langkah bunuh diri kepada ekonomi orang Melayu. Beliau berpendapat strategi tersebut sebagai tidak masuk akal dan tidak mempunyai sebarang rasional.

Read more

” Dasar Penswastaan Tingkatkan Ekuiti Bumiputera, Namun Sangat Dicemari Politik ” – Dr Lee Hwok Aun

Felo Kanan Institut Penyelidikan Asia Tenggara, Dr Lee Hwok Aun berpendapat bahawa dasar penswastaan yang dijalankan pada era pemerintahan Perdana Menteri keempat telah meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera, namun hanya memanfaatkan segelintir pihak yang berpengararuh.

Read more

Jurang Pendapatan Bumiputera-Cina Semakin Besar, Boleh Cetus Ketegangan Kaum

Jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan Cina semakin besar menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia di dalam Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah 2019. Dapatan yang dikeluarkan menunjukkan kedua-dua pendapatan purata etnik ini meningkat setara pada 4.1% pada 2019

Read more