Mengapa Keputusan Membenarkan Graduan Asing Bekerja Akan Memburukkan Lagi Nasib Graduan Tempatan?

Hubungan antara buruh dan pembangunan ekonomi adalah sangat berkait rapat. Tenaga kerja yang mahir, di samping penggunaan kaedah pengeluaran yang berintensifkan modal, adalah diperlukan untuk memacu pembangunan ekonomi dengan lebih produktif. Kebergantungan yang tinggi terhadap kaedah pengeluaran tradisional yang berintensifkan buruh, terutamanya tenaga buruh berkemahiran rendah, hanyalah akan menyebabkan ekonomi negara tidak berjaya berkembang ke potensi yang sebenar. 

Read more

Pemansuhan Pencen Penjawat Awam – Perjalanan Panjang Yang Penuh Kontroversi

Skim Pencen Perkhidmatan Awam yang wujud di Malaysia pada hari ini merupakan sebuah model yang diwarisi daripada UK. Menurut rekod sejarah, sistem pencen telah mula digubal di Parlimen UK pada tahun 1810. Sistem tersebut kemudiannya telah diperkenalkan di negara-negara koloni yang dijajah British seperti Malaysia, Bahrain dan India yang terus mengamalkan sistem ini selepas mencapai kemerdekaan. 

Read more